Jakie dokumenty powinien przedłożyć pracodawcy pracownik, celem zaliczenia mu okresu pracy na roli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty należy przedłożyć pracodawcy celem zaliczenia okresu pracy w rolnictwie w latach 1987-1990 do stażu za wysługę lat nauczyciela?

Czy wystarczające będzie: postanowienie wójta odmawiające wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w rolnictwie, zeznania dwóch świadków (potwierdzone przez urząd gminy), oświadczenie wnioskodawcy (pracownika) poświadczone przez wójta, potwierdzenie faktu zamieszkania z rodzicami w tym okresie (poświadczone przez inspektora ds. ewidencji ludności), potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego (pow. 10 ha) przez rodziców pracownika - poświadczone przez inspektorat w wydziale geodezji, oświadczenie pracownika, iż pracując w gospodarstwie uczyła się w szkole oddalonej o 10 km od miejsca zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access