Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o usunięcie drzew w związku z koniecznością wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż... - OpenLEX

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o usunięcie drzew w związku z koniecznością wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów kolejowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek PKP o usunięcie drzew w związku z koniecznością wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów kolejowych.

Jakie dokumenty powinien przedłożyć wnioskodawca - PKP?

Część działek leżąca w granicy szerokości 15 m od skrajnej osi torów, to działki osób prywatnych.

Czy należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli wskazanych działek?

Należy dodać, że część obszaru położona jest na obszarze Natura 2000.

Czy należy uzyskać opinię RDOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX