Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS dokonując korekty listy płac?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim (ciągłym) od 20 stycznia 2015 r. do 20 lutego 2015 r. (32 dni). Druk ZLA pracownik dostarczył osobiście w dniu 29 stycznia 2015 r. tj. po terminie wypłaty za styczeń. W związku z tym pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za styczeń. Przy kolejnej wypłacie w lutym pracodawca miał możliwość rozliczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek łącznie 28 dni a w marcu pozostałe 4 dni. Pracownik kwestionuje rozliczenie i żąda korekty wynagrodzenia styczniowego od 20 stycznia 2015 r.

Czy pracownik słusznie żąda korekty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access