Jakie dokumenty należy przedstawić, aby pracodawca otrzymał dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca, którym jest OHP, zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na 22 miesiące - przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie kucharz 512001, wskazując w tej umowie osobę nadzorującą, która posiada kwalifikacje w zawodzie kucharz (załączone do wniosku). Następnie OHP wystawiło zaświadczenie o zdanym egzaminie sprawdzającym w zawodzie ogrodnik 611303. OHP dołączyło dodatkowo zaświadczenie o zatrudnieniu młodocianego pracownika, że w okresie tych 22 miesięcy młodociany pracownik wykonywał pracę na stanowisku - "przyuczenie do wykonywania określonej pracy: kucharz, ogrodnik". Pracodawca nie dołączył aneksu do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, że zmienia mu się nauczany zawód, a co za tym idzie osoba nadzorująca z odpowiednimi kwalifikacjami do zawodu ogrodnika, ani też świadectwa pracy. Czy należy wezwać do uzupełnienie wniosku o brakujący aneks do umowy i dokumenty kwalifikacyjne osoby w zawodzie ogrodnik? Czy należy się dofinansowanie kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX