Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie i informacjami dotyczącymi odliczenia VAT od samochodów osobowych tzw. z kratką zakupionych przed 1 kwietnia 2014 r., mają zastosowanie prawa nabyte, tzn. po wejściu w życie zmian w ustawie o VAT nadal można będzie odliczać w 100% VAT od paliw i innych kosztów związanych z tymi samochodami bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-26 oraz zarejestrowania umowy najmu/leasingu samochodu w terminie do 2 maja 2014 r. Jest tak ponieważ zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień 31 marca br. kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota VAT wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia br. Jednak zastrzeżono, że regulacja ta ma zastosowanie w odniesieniu do umów:

1)

bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od 1 kwietnia 2014 r.,

2)

pod warunkiem, że:

a)

pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,

b)

umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do dnia 2 maja 2014 r.

W jakiej formie i co należy przedłożyć w urzędzie skarbowym - poza deklaracją VAT-26 - aby dopełnić obowiązku rejestracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?