Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według danych z księgi wieczystej urządzona i funkcjonująca droga wojewódzka od 2006 r. należy do Skarbu Państwa. Działkę, na której znajduje się droga, przecina ciek wodny (kanał).

Czy ujawniając w księdze wieczystej zmianę właściciela ze Skarbu Państwa na województwo należy załączyć mapę z projektem podziału wydzielającą wspomniany kanał i decyzję "podziałową"?

Kto powinien wydać decyzję o podziale?

Czy może należy dołączyć inną dokumentację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?