Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jaki okres przyznać Kartę Dużej Rodziny obywatelowi UE oraz jakie dokumenty musi przedstawić?

Wnioskodawca - obywatel Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek o przyznanie prawa do Karty Dużej Rodziny dla:

- wnioskodawca,

- małżonek wnioskodawcy, który jest obywatelem UE (Włoch),

- 3 dzieci, obecnie cała rodzina zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, członek rodziny obywatel UE dostarczył zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

Mając powyższe na uwadze oraz przepisy ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, proszę o wskazanie terminu na jaki ma być przyznana Karta Dużej Rodziny członkowi rodziny – obywatelowi UE, a także jakie dokumenty musi przedstawić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?