Jakie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć elektronicznie oprócz sprawozdania finansowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć elektronicznie oprócz sprawozdania finansowego?

Czy zmiany składu organów spółdzielni i zmianę statutu należy złożyć w formie papierowej, czy elektronicznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX