Jakie dokumenty/dane należy usunąć dokonując przeglądu danych osobowych nie rzadziej niże raz w roku zgodnie z art. 8 ust. 1c. oraz ust. 1d. ustawy o z.f.ś.s., a jakie są niezbędne do dalszego przechowywania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty/dane należy usunąć dokonując przeglądu danych osobowych nie rzadziej niże raz w roku zgodnie z art. 8 ust. 1c. oraz ust. 1d. ustawy o z.f.ś.s., a jakie są niezbędne do dalszego przechowywania?

Sprawa o świadczenia z ZFŚS jest sprawą z zakresu prawa pracy, stąd też prawo do świadczeń z ZFŚS podlega przedawnieniu według przepisów prawa pracy. Zasadne wydaje się więc zastosowanie okresu 3 lat jako okresu, przez który prawidłowe będzie przechowywanie danych. Natomiast okres przechowywania dokumentacji płacowej to 50 lat. Na dokumentację socjalną składa się: wniosek o wypłatę świadczenia, oddzielny załącznik dot. potwierdzenia dochodów w gospodarstwie domowym i inne dokumenty np.: PIT, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z urzędu pracy, oświadczenia o niepobieraniu lub pobieraniu alimentów, dokumentacja medyczna (w zależności od wniosku), faktury dot. udziału w koloniach/obozach dzieci, faktury za leki.

Co w przypadku kontroli ZUS czy PIP jeśli żądać będą dokumentów na podstawie których wypłacono świadczenie socjalne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access