Jakie dokładnie wymagania w zakresie magazynowania muszą spełniać odpady o kodach 20 01 08 (Odpady kuchenne ulegające biodegradacji), 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokładnie wymagania według rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - dalej r.s.w.m.o., w zakresie magazynowania muszą spełniać odpady o kodach 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji), 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji)?

Wnioskodawca zamierza zbierać odpady i magazynować je luzem na nieutwardzonym placu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX