Jakie dokładnie części JEDZ ma uzupełnić wykonawca w przetargu nieograniczonym, jeżeli zamawiający nie stawia żadnych warunków... - OpenLEX

Jakie dokładnie części JEDZ ma uzupełnić wykonawca w przetargu nieograniczonym, jeżeli zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, a wskazuje jedynie obligatoryjne przesłanki wykluczenia oraz jedną przesłankę fakultatywną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokładnie części (sekcje) JEDZ ma uzupełnić wykonawca w przetargu nieograniczonym, jeżeli zamawiający w postępowaniu tym nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu z art. 112 ust. 2 nowego PZP, a wskazuje jedynie przesłanki wykluczenia obligatoryjne z art. 108 nowego PZP oraz przesłankę fakultatywna z art. 109 ust. 1 pkt 4 nowego PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX