Jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują ratownikowi medycznemu zatrudnionemu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ratownik medyczny zatrudniony w spzoz będącym Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego jest uprawniony w okresie stanu epidemii do dodatków przewidzianych w art.95-99 u.dz.l., tj. dodatku za prace: w porze nocnej, w porze dziennej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie z pięciodniowego tygodnia pracy a także dodatku zmianowego?

Art. 47a u.ch.z. stanowi, że powołane przepisy u.dz.l. stosuje się do pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę. Sformułowanie "przez całą dobę" pojawia się dopiero w tym artykule ustawy. Pogotowie, pozostając w gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych całodobowo, świadczeń medycznych nie wykonuje stale przez całą dobę. Ratownicy medyczni zatrudnieni są w równoważnym czasie pracy. W uzasadnieniu do wprowadzonego art. 47a stwierdzono, że celem ustawodawcy było umożliwienie kierownikom wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo wykorzystanie przy organizacji pracy dodatkowych możliwości związanych z wykorzystaniem czasu pracy, a nie zapewnienie pracownikom wyższego wynagrodzenia za pracę, którą już i tak wykonywali. Pracodawca nie korzysta z możliwości jaką daje mu art. 47a u.ch.z. w zakresie zmiany organizacji pracy i zdaniem pytającego zasady wynagradzania nie powinny ulec żadnym zmianom. Świadczenia zespołów ratownictwa medycznego udzielane są w trybie ambulatoryjnym i tak są oznaczane w sprawozdawczości medycznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX