Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Celem spółdzielni, określonym w statucie, jest: "przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób, których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową." Dalej statut mówi, że spółdzielnia realizuje swoje cele poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Przedmiotem działalności prowadzonej przez spółdzielnię są wg PKD m. in.: 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Działalność spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 651) – dalej u.s.s., nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako statutowa działalność nieodpłatna lub odpłatna. Przedmiot działalności wg KRS: Pozostałe sprzątanie, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych W styczniu i lutym 2018 r. spółdzielnia świadczyła usługi opiekuńcze oraz usługi odśnieżania. Usługi te były wykonywane przez osoby zatrudnione na spółdzielczą umowę o pracę. Przychód I - 11.760, koszty 4286,58; dochód 7473,42. Przychód II - 11.780; koszty 4215,18; dochód 7564,82.

1) Czy tak uzyskane dochody należy uznać za dochody z działalności gospodarczej, czy są to dochody z działalności statutowej?

2) Czy za I i II należy wpłacić zaliczki na pdop, czy są to dochody zwolnione z podatku - art. 17 ust. 1 pkt 43 i ust. 1b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. jeżeli zostaną wydatkowane na cele statutowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?