Jakie decyzje powinna uzyskać firma by być zbierającym zużyty sprzęt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie decyzje, w zakresie gospodarki odpadami, zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu, powinna posiadać firma, by nie zostać wykreśloną z rejestru GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt po 30 czerwca 2016 r?

Firma posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Na liście kodów odpadów jakie może zbierać firma znajdują się wszystkie kody dotyczące zużytego sprzętu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX