Jakie decyzje powinien wykonać nadzór budowlany, jeśli stwierdził, że inwestor zamiast remontu wykonał przebudowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor do aab dokonał skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania prac remontowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (wolnostojącym, którego obszar nie oddziałuje na działki sąsiednie). W zgłoszeniu nie zostały określone konkretne prace, które inwestor zamierzał wykonać w ramach remontu (brak również jakichkolwiek rysunków). Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre z prowadzonych robót budowlanych wykraczają poza zakres robót remontowych (w myśl definicji). Mianowicie wykonano przebudowę (wykonano otwory okienne w ścianach zewnętrznych - niezwiększających obszaru oddziaływania obiektu) oraz zaingerowano w elementy konstrukcyjne wewnątrz.

W związku z powyższym onb winien wydać postanowienie z art. 50 ust. 1 pkt 1 czy art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. (dodać należy, że nie ma okoliczności do zastosowania pkt 2 i 4)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access