Nowość Jakie dane porównawcze należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka przeszła na CIT Estoński od 01.02.2022 r. Ostatni okres, za który było sporządzane sprawozdanie finansowe przed przejściem na CIT Estoński to okres 01.01.2022-31.01.2022. Sprawozdanie zostało sporządzone, lecz nie zostało wysłane do KRS.

Czy sporządzając sprawozdanie finansowe za okres 01.02.2022-31.12.2022 w formie ustrukturyzowanej jako dane dotyczące poprzedniego roku obrotowego należy wskazać dane za okres 01.01.2022-31.01.2022, czy też dane za 2021 r.?

Wątpliwość wynika z tego, iż ostatnie sprawozdanie, które zostało wysłane do KRS to sprawozdanie za okres 01.01.2021-31.12.2021, w związku z tym KRS "nie widzi" sprawozdania za okres poprzedzający wejście na CIT Estoński tj. za okres 01.01.2022-31.01.2022?

Jak będzie prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX