Jakie dane osobowe pożyczkobiorcy i poręczycieli może przetwarzać urząd, udzielając pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe... - OpenLEX

Jakie dane osobowe pożyczkobiorcy i poręczycieli może przetwarzać urząd, udzielając pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dane osobowe pożyczkobiorcy i poręczycieli może przetwarzać urząd, udzielając pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy w umowie o pożyczkę można żądać od pożyczkobiorcy oraz poręczycieli takich danych jak PESEL, numer dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania? Część z tych danych (PESEL i miejsce zamieszkania) i tak są przez pracodawcę przetwarzane w związku z zatrudnieniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?