Jakie dane należy podać w ZNp-7 "Informacje o wypłaconych świadczeniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na początku 2023r. zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę. W dniu 23 października pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Pomijając dwa weekendy w listopadzie (4 dni kalendarzowe niebędące dla niego dniami pracy) cały czas przebywa na kolejnych zwolnieniach lekarskich. Wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego, za kolejne dni wypłacamy zasiłek chorobowy w imieniu ZUS. Pracownik zwrócił się z prośbą o wypełnienie dokumentacji do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.

Jakie dane należy podać w ZNp-7 "Informacje o wypłaconych świadczeniach?

1. Ubezpieczony jest niezdolny do pracy z powodu choroby od dnia..... - wskazać pierwszy dzień pierwszego zwolnienia lekarskiego, czy pierwszy dzień nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego? 3. Okres zasiłkowy zakończy się z dniem....

Czy do 182 dni okresu zasiłkowego wlicza się również 14 dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe?

Czy należy zliczyć wszystkie dni zwolnienia lekarskiego, czy tylko te przypadające po ostatniej (dwudniowej) przerwie?

Czy konieczne będzie składanie korekty wniosku, jeśli pracownik znów zrobi przerwę między zwolnieniami i data wyczerpania zasiłku się zmieni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX