Jakie dane kontrahenta wpisać do PKPiR, przy księgowaniu dokumentów za zakup paliwa, jeśli dokumenty te pochodzą z kraju posługującego się cyrylicą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2014 r.

PYTANIE

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi PKPiR. Zdarza się, że w ramach prowadzonej działalności odbywa podróże do innych krajów, gdzie otrzymuje paragony za zakup paliwa, przejazdy autostradą, parkingi, przejazdy tunelami itp.

Jakie dane kontrahenta wpisać do PKPiR, przy księgowaniu tego typu dokumentów w sytuacji, gdy dokumenty pochodzą z kraju posługującego się cyrylicą? Czy na podatniku spoczywa obowiązek ustalenia, który numer podany na takim paragonie jest numerem identyfikacji podatkowej? Czy jeśli na takim paragonie nie ma pełnych danych sprzedawcy (np. brak adresu), to nie może on być podstawą do księgowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access