Jakie dane kandydata na kuratora społecznego może przetwarzać prezes sądu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dane kuratora społecznego może zbierać sąd w celu powołania go do pełnienia funkcji kuratora społecznego, czy takie jak przy pracowniku np. nr PESEL, staż pracy itp.?

Z kuratorem społecznym nie jest zawierana żadna umowa, po odebraniu ślubowania Prezes sądu powołuje go do pełnienia tej funkcji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX