Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W klasie ósmej szkoły podstawowej jest uczennica, która w najbliższym czasie będzie uczestniczyć w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczennica znajduje się w rodzinnej pieczy zastępczej (opiekę sprawuje babcia), matka dziewczynki nie ma odebranych praw rodzicielskich (jedynie ograniczone w formie pieczy zastępczej). Matka dziewczynki zwróciła się do szkoły o przekazanie jej danych do logowania do systemu rekrutacji (wybór szkoły), jednocześnie zabraniając przekazania tych danych babci uczennicy (rodzina zastępcza). Czy w takim wypadku można te dane przekazać jedynie matce, czy może babci (rodzinie zastępczej), czy może jednej i drugiej stronie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?