Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki wykonał urządzenie reklamowe poza terenem zabudowanym przy drodze krajowej. Urządzenie reklamowe zostało wykonane niezgodnie z przepisami - ustawa o drogach publicznych oraz bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Właściciel reklamy i działki nie stawia się na wezwania PINB do wzięcia udziału w kontroli oraz w celu złożenia wyjaśnień.

Jakie czynności powinien podjąć PINB w celu ustalenia daty wykonania reklamy?

Zarządca drogi nie potrafi określić roku budowy urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację