Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel (najemca) nieruchomości, który miał złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w roku 2017 wyprowadził się poza gminę i nie zgłosił tego faktu organowi, tj. nie złożył deklaracji zerowej.

W październiku 2019 r. wrócił na teren gminy, ale już do innego lokalu będącego w zarządzaniu wspólnoty i fakt ten zgłosił do wspólnoty, która zmieniła deklarację w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Opłaty za gospodarowanie odpadami w dalszym ciągu się naliczają - powstały zaległości.

Jakie czynności powinien podjąć organ w stosunku do najemcy, który nie złożył deklaracji po wyjeździe w 2017 r.?

Co w przypadku, kiedy najemca przedstawi dokumenty potwierdzające uiszczanie opłaty za odpady w innej gminie?

Czy gdyby zamiast najemcą był właściciel, który sprzedał nieruchomość, to czy akt notarialny mógłby być podstawą do dokonania odpisów?

Czy należy wydać decyzję umarzającą zobowiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?