Jakie czynności należy wykonać by zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? - OpenLEX

Jakie czynności należy wykonać by zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie czynności należy wykonać by zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Proszę o przedstawienie procedury zmiany. Obecnie obowiązujący plan nie dopuszcza realizowania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, a istniejące przedsięwzięcia mogą być prowadzone na danym terenie do czasu upływu ważności decyzji, jakie zostały wydane przed wprowadzeniem ww. planu. Tym samym prowadzona obecnie działalność po upływie ważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie może być w tym miejscu prowadzona. Proszę o wskazanie drogi zmiany planu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX