Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie przeprowadzania postępowania, po otwarciu ofert, kierownik zamawiającego powziął informację, o konieczności wyłączenia się z postępowania zgodnie z art. 17 p.z.p. W postępowaniu zostały już podjęte następujące czynności: - wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w związku z zaoferowaniem przez jednego z wykonawców ceny niższej o 30% od wartości szacunkowej zamówienia, - wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, - wezwanie do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Które z tych czynności są czynnościami faktycznymi wpływającymi na wynik postępowania i które z nich zamawiający musi powtórzyć zgodnie z art. 17 ust. 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?