Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie czynności, które mogą być podejmowane przez pracowników cudzoziemców przyjeżdżających do oddziału naszej firmy z oddziałów zlokalizowanych w innych krajach (Białoruś, Ukraina, Rosja) w ramach podróży służbowych i przebywających w Polsce na podstawie wiz biznesowych lub w ramach ruchu bezwizowego.

Jakie jest ryzyko związane z podejmowaniem przez nich aktywności, które mogą być uznawane za wykonywanie pracy oraz jakie mogą być konsekwencje podejmowania działań wykraczających poza aktywności dozwolone w podróży służbowej?

Zależy nam na szczegółowej ocenie możliwości podejmowania takich czynności jak:

• doradztwo i consulting - czy są jakieś obostrzenia, że można podejmować te czynności np. tylko na rzecz własnej firmy czy również dla klienta firmy; tylko w siedzibie firmy czy możliwe jest doradztwo w siedzibie firmy klienta;

• udział w spotkaniach z klientem - czy tylko w siedzibie firmy czy miejsce nie ma znaczenia;

• prowadzenie szkolenia - czy tylko wewnętrznie dla pracowników zespołu, czy jest możliwość przeprowadzenia szkolenia dla klienta firmy i czy ma znaczenie miejsce przeprowadzania tego szkolenia;

• udział w szkoleniach- czy ma znaczenie czy jest aktywnym uczestnikiem czy tylko obserwatorem, czy ma znaczenie miejsce przeprowadzenia szkolenia np. w siedzibie firmy, u klienta;

• poszukiwanie nowych kontaktów biznesowych

• negocjacje z klientami

• planowanie

• spotkania z klientem – w siedzibie firmy, u klienta

• ocena możliwości systemowych u klienta, ocena zaplecza produkcyjnego u klienta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację