Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prokurator zaskarżył uchwałę powołującą zespól interdyscyplinarny z powodu nieopublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Był w niej jedynie zapis, że wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez radę.

Wobec powyższego rada uchyliła tę uchwałę podejmując jednocześnie kolejną, w której jest już zapis mówiący o tym, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dz.U. Wojewody.

Jakie czynności i w jakiej kolejności należy podjąć po uprawomocnieniu się nowej uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?