Jakie będę obowiązki podatkowe po przewalutowaniu kredytu frankowego na mocy ugody z bankiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie będę obowiązki podatkowe po przewalutowaniu kredytu frankowego na mocy ugody z bankiem?

Kredyt został zaciągnięty w maju 2011 r. na zakup kawalerki na kwotę 122.500 zł i był indeksowany do franka szwajcarskiego. W umowie kredytowej kwota zaciągniętego kredytu została rozbita na kilka części:

1. cel mieszkaniowy - 83.500 zł w tym: nabycie lokalu mieszkalnego - 77.000 zł, remont/modernizacja - 6500 zł,

2. dowolny cel, w kwocie - 39.000 zł.

Kwota kredytu w całości została przeznaczona na zakup i remont wspomnianego mieszkania, jednakże w akcie notarialnym mowa jest o nabyciu go za kwotę 80.000 zł. Obecnie podatnik wystąpił do banku o mediację, otrzymując propozycję ugody co do przewalutowania kredytu, jednak podpisując ugodę jest zobowiązany złożyć "oświadczenie o zaciągnięciu kredytu na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej". W powyższym oświadczeniu musi określić, jaki procent kwoty kredytu został przeznaczony na cel mieszkaniowy, gdyż tylko ta część podlega umorzeniu podatkowemu.

Skoro więc kredyt w całości został przeznaczony na zakup i remont nieruchomości (ale kwota określona w akcie notarialnym to 80.000 zł, brak rachunków/faktur potwierdzających przeprowadzony remont), czy w oświadczeniu możemy zadeklarować, że kredyt został w całości zaciągnięty na wydatki określone w ustawie o podatku dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX