Jakie będą skutki sprzedaży auta po roku bądź przekazania na cele osobiste po 5 latach (przy nabyciu odliczono 100 % VAT)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2019 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym zakupił 1.02.2018 r. samochód specjalny za kwotę 130.000 zł + 29.900 zł VAT. Uzyskał zwrot całości podatku VAT (100%).

1) Jakie poniesie koszty z tytułu podatków w przypadku sprzedaży tego pojazdu w 2019 roku za kwotę 110.000 zł netto?

2) Czy zapłaci podatek VAT w przypadku, gdy zlikwiduje działalność gospodarczą po upływie 5 lat użytkowania tego pojazdu, a następnie go sprzeda jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX