Jakie badania trzeba wykonywać, aby wykorzystać popiół jako warstwę przykrywkową na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcemy wykorzystać popiół (kod 20 10 99) jako warstwę przykrywkową (inertną) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Będziemy pozyskiwać popiół z różnych gmin od różnych kontrahentów.

Jak często i jakie badania musimy wykonywać według aktualnych przepisów?

Czy wymagane są badania dla każdego kontrahenta oddzielnie, jak w przypadku odpadów komunalnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access