Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie badania powinien przedłożyć podmiot wprowadzający opakowania na rynek?

Jak się upewnić czy wprowadzający opakowania na rynek, ma właściwe badania na zawartość metali ciężkich?

Czy polski producent opakowań musi wykazać, że spełnia polskie przepisy ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542) – dalej u.g.o.o.o.?

Producent opakowań, u którego zamawiamy opakowania, przedkłada nam certyfikat, który zbiorczo odnosi się do spełniania wymagań z dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. UE L 365 s.10) - dalej dyrektywa 94/62/WE.

Czy nie powinniśmy wymagać akredytowanych badań zgodnych z wymaganiami u.g.o.o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?