Jakich zgód potrzebuje gmina, która ma utworzyć klub dziecięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zakłada Gminny Klub Dziecięcy, który zacznie funkcjonować od 1 września. Obsługę finansowo-księgowo będzie prowadził CUW, też od 1 września. Korzystamy z dofinansowania Maluch+. Jako organ dopełniłam już pewnych czynności. Mam: 1. Uchwałę powołującą Gminny Klub Dziecięcy 2. Statut Gminnego Klubu Dziecięcego. 3. Uchwałę o wysokości opłat. 4. Od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – spełnienie przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w par.1 ust.1 rozporządzenia MPiPS w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy. 5. Wybranego Kierownika klubu i 2 opiekunki. 6. Przeprowadzoną rekrutację. Co powinnam zrobić teraz? 1. Nadać NIP i REGON? Czy to robi Wójt czy dyrektor CUW-u? 2. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Kiedy to zrobić, ostatniego dnia sierpnia? 3. Czy mam uzupełniać wniosek RKZ-1 skoro chodzi o gminę? 4. Kiedy Wójt dokonuje publikacji w rejestrach żłobków i klubów dziecięcych? 5. Klub dziecięcy rozpoczyna działalność od 1 września, a czy mogę zatrudnić tydzień wcześniej kierownika i opiekunki, żeby przygotowały salę dla dzieci i przeprowadziły zebranie z rodzicami oraz się zintegrowały? Nie bardzo wiem jak to zrobić, ponieważ nie mam zarejestrowanej jednostki i nie ma płatnika do umowy. Proszę podpowiedzieć, będę wdzięczna. 6. Czy potrzebuję decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych klubu dziecięcego, jeżeli mam od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – spełnienie przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust.1 rozporządzenia MPiPS w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy? Czy sanepid daje to tylko dla żłobków? O czym jeszcze zapominałam? Z góry dziękuję za pomoc.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX