Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakich wartości dotyczy pomoc de minimis dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów?

Czy firma, która zamierza skorzystać z pomocy de minimis na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - dalej u.b.a. powinna złożyć do marszałka województwa zaświadczenie o wartości pomocy de minimis uzyskanej tylko dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów?

Czy firma powinna złożyć oświadczenie o łącznej wartości pomocy de minimis, z której korzystała firma w danym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?