Jakich uczniów można umieścić w jednej klasie łączonej w społecznym ośrodku szkolno-wychowawczym? - OpenLEX

Jakich uczniów można umieścić w jednej klasie łączonej w społecznym ośrodku szkolno-wychowawczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można umieścić w jednej klasie łączonej uczniów w społecznym ośrodku szkolno-wychowawczym: ucznia kl. VIII, niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym + autyzm, ucznia kl. VIII, niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym + autyzm, ucznia - zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX