Jakich specjalistów musi zatrudnić dyrektor szkoły podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w szkole podstawowej od 1 września br. należy zatrudnić każdego ze specjalistów wymienionych w art. 42d ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela? Jak należy rozumieć słowo "lub" w tym zapisie ("zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych") - czy odnieść je do wszystkich pięciu stanowisk czy tylko do dwóch ostatnich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX