Jakich obowiązków w podatku akcyzowym powinna dopełnić spółka z o.o. zajmująca się handlem i dystrybucją energii elektrycznej, w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2022 r.

PYTANIE

Podstawowym rodzajem działalności spółki z o.o. jest handel i dystrybucja energią elektryczną w oparciu o koncesję na obrót i dystrybucję. Spółka kupuje energie od ZE, cześć tej energii odsprzedawana jest innym podmiotom, a część zużywana własne potrzeby. Spółka jest płatnikiem podatku akcyzowego, co miesiąc składana jest deklaracja AKC-4 w której wykazywany jest podatek od ilości energii elektrycznej sprzedanej, zużytej na potrzeby własne oraz strat przesyłowych. Spółka prowadzi również ewidencję ilościową energii elektrycznej, gdzie wykazywana jest ilość energii zakupionej, dostarczonej, zużytej i straty. Spółka eksploatuje również oczyszczalnię ścieków podłączoną do sieci dystrybucyjnej ZE. W listopadzie ub. roku na oczyszczalni została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW. Wytworzona z paneli fotowoltaicznych energia w całości zużywana jest przez obiekt oczyszczalni, co znajduje potwierdzenie w odczycie licznika energii z zakładu energetycznego, gdzie ilość energii przekazanej do sieci wynosi zero.

Czy spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia MF FRiPR z 28.04.2021 w sprawie zwolnień? Czy powinna składać deklaracje kwartalne AKC-KZ wykazując w niej zwolnienie z podatku w związku ze zużyciem na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną? Czy spółka musi prowadzić ilościową ewidencji energii skoro obiekt oczyszczalni podłączony jest do sieci elektrycznej zakładu energetycznego, ale wytworzoną energię zużywa na potrzeby własne czy może korzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji, co jednak w przypadku że np. zużycie energii na oczyszczalni zmniejszy się i dojdzie do przesłania energii do sieci zakładu. Jeżeli spółka powinna prowadzić ewidencję, czy energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej i zużyta na potrzeby własne powinna być wykazana w pozycji ilości energii zwolnionej w ewidencji prowadzonej w działalności koncesjonowaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX