Jakich należy dokonać księgowań jeżeli ze spółki komandytowej występuje jeden ze wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z aktem notarialnym w dniu 4.11.2021 r. ze spółki komandytowej występuje jeden ze wspólników - komandytariusz. Jego udziały przejmują pozostali wspólnicy spółki. Wartość wkładu tego wspólnika wynosi 14.000,00 zł (wpłacony).

Jakich należy dokonać księgowań, jeżeli kapitał podstawowy (właścicieli) "803" wynosi 50.000,00 zł, kapitał zapasowy "804" wynosi 55.000,00 zł, a cena zbycia udziałów wynosi 300.000,00 zł (przelew)? Czy w takiej sytuacji należy sporządzić bilans, a jeżeli tak, to na jaki dzień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX