Jakich księgowań należy dokonać z uwagi na odroczenie zapłaty podatku należnego z tytułu tzw. korekty wstępnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zamierza dokonać zmiany metody opodatkowania osiąganych dochodów, poprzez wybór ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT, w miejsce dotychczas stosownego klasycznego modelu opodatkowania osiąganych dochodów, określonego przepisami ustawy o CIT. Spółka planuje stosować opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przez okres czterech lat podatkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż spółka wystąpi z tego modelu opodatkowania, przed upływem czterech lat podatkowych, jak również nie można wykluczyć, iż opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, będzie przez spółkę stosowane w okresie dłuższym niż cztery lata podatkowe. Zgodnie z art. 7aa ustawy o CIT, spółka zobowiązana będzie ustalić na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, podatek należny z tytułu tzw. korekty wstępnej.

Czy z uwagi na odroczenie (zgodnie z art. 7aa ustawy o CIT) zapłaty podatku należnego z tytułu tzw. korekty wstępnej należy: a) ujawnić w księgach rachunkowych spółki zobowiązanie z tego tytułu na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a następnie – w przypadku wygaśnięcia tego zobowiązania podatkowego w sytuacji stosowania tej metody opodatkowania w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych – wyksięgować przedmiotowe zobowiązanie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, lub b) ujawnić to zobowiązanie wyłącznie jako zobowiązanie warunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzanym na ostatni dzień poprzedzający wybór metody opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a także ujawniać je w ten sposób w informacji dodatkowej w kolejnych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych do momentu wygaśnięcia tego zobowiązania; jeżeli natomiast wystąpiłaby konieczność zapłaty tego zobowiązania podatkowego, to dopiero w dacie zaistnienia tych warunków, ująć to zobowiązanie w księgach rachunkowych spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX