Jakich księgowań należy dokonać w związku ze złożonymi korektami zeznań podatkowych CIT-8 za lata ubiegłe i powstałymi w związku z tym istotnymi zmianami w wysokości podatku dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zamierza złożyć korekty zeznań podatkowych CIT-8 za lata 2016-2019, aby skorzystać z przysługującej jej ulgi B+R. W wyniku złożonych korekt zmniejszy się wartość podatku dochodowego w sposób istotny za korygowane lata, co wpływa także na wynik finansowy spółki za korygowane lata. Sprawozdania za lata 2016-2019 są zatwierdzone. Sprawozdanie za 2020 rok nie zostało jeszcze sporządzone.

Czy w związku ze złożonymi korektami zeznań podatkowych CIT-8 i powstałymi w związku z tym istotnymi zmianami w wysokości podatku dochodowego, spółka te zmiany powinna ująć w księgach 2020 roku jako rozliczenie wyniku finansowego (w analityce skutki błędów lat ubiegłych), czy też ująć te zmiany w księgach 2020 roku na koncie 870 (podatek dochodowy) wpływające na wynik bieżącego roku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access