Jakich księgowań należy dokonać w związku z wyjazdami wychowanków, organizowanymi przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą powiatu, które w części mają być pokryte bonem turystycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka opiekuńczo-wychowawcza powiatu dla wychowanków organizuje wyjazdy, które w części mają być pokryte bonem turystycznym.

Czy wobec tego faktura powinna być wystawiona na całą wartość czy tylko na tę kwotę, która będzie finansowana ze środków powiatu?

(Tu nie chodzi o kwestie wystawienia faktury z punktu widzenia podatku VAT, tylko prawidłowego przyjęcia faktury przez jednostkę. Wystawca faktury np. za kolonie, jak jednostka będzie chciała wystawi fakturę na całość lub w podziale na części. Chodzi o to czy jednostka z punktu widzenia prawidłowego ujęcia w księgach ma przyjąć fakturę w całości i rozksięgować na kontach, czy też tylko na tę część, która fizycznie będzie zapłacona).

Jakie wtedy wystąpią księgowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX