Jakich księgowań należy dokonać w związku z likwidacją w trybie uproszczonym spółki komandytowej, której wspólnikami są spółki z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r.

PYTANIE

W dniu 2.02.2021 r. została wykreślona z KRS sp. z o.o. sp. komandytowa, zlikwidowana w trybie uproszczonym. Na dzień 2.02.2021 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, w którym wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętego weksla, należności z tytułu podatków (zwrot VAT), środki na rachunku bankowym i stratę podatkową. W uchwale o likwidacji jest zapis, że wspólnicy zgodnie z wysokością udziałów odpowiadają za zobowiązania i uczestniczą w przychodach.

Czy powyższe pozycje bilansu musimy zaksięgować w księgach wspólników (2 spółki z o.o.)?

Jeżeli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access