Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rodziewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A (spółka z o.o.) kupiła 100% udziałów w firmie B (spółka akcyjna) za kwotę 1.440.000 zł. Spółka B została zlikwidowana, a niewpłacona należność (nastąpiła kompensata zobowiązań i należności) w kwocie 1.280.000 zł od spółki A została spisana w pozostałe koszty operacyjne. Bilans zamknięcia likwidacji to aktywa razem 0, pasywa 0, z tym że fundusz podstawowy to 740.000 zł, strata 740.000 zł. Wynik podatkowy to zysk w kwocie 285.400 zł.

Na podstawie jakich dokumentów i jakich księgowań należy dokonać w firmie A, aby rozliczyć pozycję udziały i akcje na kwotę 1.440.000 zł oraz niespłacone zobowiązanie do spółki B na kwotę 1.280.000 zł, które to w spółce B jako należność zostało spisane w pozostałe koszty operacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację