Jakich informacji od ubezpieczonego może żądać płatnik składek, aby dokonać zgłoszenia członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia zgłoszenie członka rodziny ubezpieczonego dla celów zdrowotnych za pomocą druku ZUS ZCNA.

Jakich informacji od ubezpieczonego może żądać płatnik składek, aby dokonać zgłoszenia członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego?

Jaka odpowiedzialność spoczywa na płatniku składek, jeżeli zgłosi on nieprawdziwe dane dot. członka rodziny ubezpieczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX