Jakich informacji może udzielić szkoła o dziecku ojcu, który wyrokiem sądowym ma ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakich informacji może udzielić szkoła o dziecku ojcu, który wyrokiem sądowym ma ograniczenie władzy rodzicielskiej w zakresie: 1) współdecydowania o wyborze szkoły; 2) wyborze zawodu; 3) sposobie leczenia w razie poważnej choroby; 4) oaz wyjazdu za granicę na stałe; zaś matkę zobowiązuje do udzielania na żądanie ojca okresowych informacji i wysłuchania go w sprawach dotyczących dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX