Jakich formalności powinien dokonać rolnik, który w ramach wyrównania terenu zamierza zasypać teren podmokły, porośnięty... - OpenLEX

Jakich formalności powinien dokonać rolnik, który w ramach wyrównania terenu zamierza zasypać teren podmokły, porośnięty trawami, sklasyfikowany jako nieużytek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Jakich formalności powinien dokonać rolnik, który w ramach wyrównania terenu zamierza zasypać teren podmokły w okresie wiosennym, porośnięty trawami, sklasyfikowany jako nieużytek?

Ziemia do zasypania pochodzi z niwelacji przyległego terenu (wzniesienia byłyby zepchnięte do zagłębień). Teren z którego zostanie zepchnięta ziemia to grunty orne. Powierzchnia nieużytku wynosi około 3 a, a powierzchnia terenu do obniżenia również 3 a. Celem niwelacji jest powiększenie terenów uprawnych i uzyskanie jednolitej powierzchni uprawowej bez wyłączeń, które stanowią grunty okresowo podmokłe. Zasypanie zagłębienia terenu nie wywoła ujemnych skutków na terenach przyległych, nie będzie wymagało wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Spowoduje natomiast, iż w zagłębieniu nie będzie gromadziła się w okresie roztopów i dużych opadów woda.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?