Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. ma zamiar zatrudnić obywatela Litwy, który ma miejsce zamieszkania na Litwie (osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej). Osoba ta jako przedstawiciel handlowy, będzie poszukiwała klientów dla spółki na terenie Litwy. Planuje się zatrudnić tę osobę na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Nadmieniam, że polska spółka z o.o. nie prowadzi zakładu, filii ani oddziału na terenie Litwy.

Jakich formalności do ZUS polska spółka z o.o. powinna dokonać, aby zatrudnić obcokrajowca na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie?

Gdzie i na jakich zasadach należy odprowadzać składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne?

Czy jeśli składki ubezpieczeniowe będą odprowadzane do instytucji ubezpieczeniowej na Litwie to czy musi być zawarta dodatkowa umowa z przedstawicielem, w której należy określić kto będzie płatnikiem tych składek ubezpieczeniowych?

Czy należy powiadomić polski ZUS, że składki odprowadzane są do instytucji ubezpieczeniowej na Litwie za zatrudnioną osobę?

Jak wygląda procedura zatrudnienia przez polską spółkę obywatela litewskiego, który wykonuje pracę na Litwie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?