Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca posiada zezwolenie na zbieranie wielu różnych kodów odpadów udzielone w 2014 r. W decyzji tej starosta zezwolił m.in. na zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, gdyż zgodnie z ówczesnym stanem prawnym było to dopuszczalne (zbieranie wyłącznie w regionie, w którym zostały wytworzone). Aktualnie przedsiębiorca zamierza zmienić zezwolenie w trybie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. W aktualnym stanie prawnym zezwolenie na zbieranie tego kodu odpadu dopuszczone jest dla przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości w sytuacji prowadzenia przez nich stacji przeładunkowej. Prowadzenie stacji przeładunkowej stanowi przedsięwzięcie wymagające uzyskania decyzji środowiskowej.

Jakich dokumentów winien żądać starosta na potwierdzenie prowadzenia stacji przeładunkowej?

Czy w tej sytuacji należy żądać od przedsiębiorcy decyzji środowiskowej, skoro przedsiębiorca prowadził zbieranie tego odpadu wcześniej?

Czy, w sytuacji braku decyzji środowiskowej należy odmówić zmiany zezwolenia dla tego odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?