Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Organ prowadzący niepubliczne przedszkole złożył wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę. Zmiana polega na: zmianie osoby prowadzącej przedszkole, zmianie nazwy przedszkola. Do wniosku dołączono porozumienie pomiędzy prowadzącym przedszkole (fundacja) a osobą przejmującą przedszkole, uchwałę zarządu fundacji o wyłączeniu przedszkola z zespołu niepublicznych placówek oświatowych oraz statut przedszkola. Czy gmina w takiej sytuacji powinna żądać jeszcze innych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?