Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przygotowuje przetarg nieograniczony o wartości powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 p.z.p., w którym zamawiający musi zweryfikować wszystkie obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawców. Po nowelizacji ustawy podstawy wykluczenia zostały podzielone na obligatoryjne i fakultatywne. Tymczasem oświadczenia i dokumenty wymienione w § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów nie zostały podzielone na te dwie kategorie.

W związku z powyższym powstaje pytanie, których oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 5 rozporządzenia należy żądać w przypadku weryfikacji tylko obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?