Jakich danych osobowych kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego można żądać podczas rekrutacji do publicznej szkoły ponadpodstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakich danych osobowych kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego można żądać podczas rekrutacji do publicznej szkoły ponadpodstawowej np. liceum ogólnokształcącego?

Jaka będzie podstawa prawna przetwarzania ww. danych oraz czy na wniosku rekrutacyjnym można zastosować warstwowa klauzulę informacyjną z odesłaniem po szczegółowe informacje np. na stronę internetową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX